Ungdomsverden

Ungdomsverden

1. Likestilling
2. Forbud mot diskriminering av kvinner og barn
3. Respekt
4. Samarbeid
5. Frihet og bevegelsefrihet (mulighet til å flytte dit man vil)
6. Forbud mot tortur
7. Alle har rett til å søke asyl
8. Forbud mot tvangsekteskap
9. Religionsfrihet
10.Ytringsfrihet