GRUPPEARBEIDET: DEN NYE PLANETEN

Gruppearbeidet er egnet til å formidle kunnskap om hva menneskerettigheter er og hvordan de kom til. Utviklingen av regler for gode samfunn skaper forståelse for menneskerettighetene som universelle verdier.

Tid: 1-4 timer (avhengig av hvor mye man vil fordype seg i tematikken)

Mål: Å reflektere over hvilke regler som er nødvendige for å sikre menneskeverdet og skape gode samfunn.

Praktisk øvelse: Aktiviteten starter med gruppearbeid med påfølgende presentasjon i plenum, kort foredrag, og til slutt gruppearbeid igjen.

Hva trengs?: Et stort rom med mulighet for gruppearbeid, store ark og tusjer, penn og papir. Utskrifter av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Forberedelser: Et kort foredrag om menneskerettighetenes historikk og Verdenserklæringens tilblivelse og innhold.

Lederen deler inn i små grupper og introduserer oppgaven:

Det har skjedd en katastrofe på jorda og alt liv er utslettet. Dere er de eneste heldige menneskene som har fått plass i en rakett som er på vei til en helt ny planet. Planeten ligner ganske mye på jorda med fjell, vann, vidder, hav og en atmosfære man kan puste i. Det er natur, skog, gress, frukt i trærne, grønnsaker og dyr. Det eneste som ikke finnes der fra før er mennesker. Men etter hvert vil dere bli flere. Som de aller første menneskene har dere en fordel, og det er å bestemme hvilke regler som skal gjelde for samfunnet på planeten. Så dette er deres oppgave: å bli enige om ti regler som skal gjelde for alle menneskene på planeten slik at de kan leve et godt liv. Det er viktig at dere i gruppen klarer å bli enige om reglene. Reglene skal skrives ned på et stort ark, og dere kan gjerne finne på et navn til den nye planeten. (30 minutter)

Alle møtes i plenum der gruppene presenterer og begrunner reglene. Under fremføringen bør lederen åpne opp for refleksjon. Sannsynligvis har gruppene valgt en del av de samme reglene. For å unngå gjentagelser kan lederen velge å la gruppene presentere bare noen regler hver og legge opp til mer inngående refleksjon om disse, for deretter å diskutere andre hos en annen gruppe.

Lederen holder en kort presentasjon om menneskerettighetenes historie og presenterer Verdenserklæringen som deles ut til alle.

Del 2 av gruppearbeidet

Elevene skal nå jobbe videre i gruppene sine. Oppgaven er å sammenligne deres egen planets regler med artiklene i Verdenserklæringen. Hvilke artikler regulerer de samme elementene som deres egne regler søker å gjøre? Artiklenes nummer skal skrives opp ved siden av regelen. Gjerne med en tusj i en annen farge. (30 minutter)

Når gruppene er ferdige, møtes alle i plenum for presentasjon. Sannsynligvis har elevene funnet ut at mange av deres egne regler er i samsvar med innholdet i Verdenserklæringen. Dette er en fin anledning til å få lest opp forskjellige artikler i erklæringen for å bli bedre kjent med dem.

 

Gjennomføring på asylmottak

Alle våre to-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere starter med gruppearbeidet “Den nye planeten”. De fleste kursene skjer på et transittmottak som er det første stedet der de enslige mindreårige asylsøkerne blir bosatt etter at de er kommet til Norge.  Ofte er det to tolker på hvert kurs.  Noen ganger har enkelte ungdommer vært såpass lenge i landet, at de har lært seg litt norsk.

Underveis i presentasjonene kan de andre deltakerne og kurslederne stille spørsmål. Av samtalene har vi forstått at ungdommenes valg av regler delvis er farget av deres personlige bakgrunner og opplevelser. Samtidig har reglene mye til felles med de universelle menneskerettighetene.

Etter foredraget om etableringen av FN og utviklingen av Verdenserklæringen får ungdommene utdelt erklæringen om menneskerettighetene på sitt eget språk. På en rekke av “planet”-plakatene på denne nettsiden, kan dere se noen tall ved siden av ungdommenes regler. Disse henviser til relevante artikler i Verdenserklæringen.