SAMARBEIDSPARTNERE

 

Menneskerettighetsakademiet

Menneskerettighetsakademiet (MRA) er ideell stiftelse som ble etablert i 2008 med formål å skape økt respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt. Fundamentet er de internasjonale menneskerettighetene. Akademiet skal fremme enkeltmenneskets verdighet, styrke demokratiske prosesser, herunder fremme ytringsfriheten og bidra til utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, dialog og et flerkulturelt mangfold. MRAs viktigste virkemiddel er undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Målgrupper er lærere, journalister, aktivister og andre med målbærende stemmer i samfunnet.  Også barn og unge, og sårbare grupper som asylsøkere/flyktninger er viktige grupper.

Se film om våre kurs for enslige mindreårige asylsøkere her.

 

Eidsvoll 1814

Eidsvollsbygningen er stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i 1814. I dag er Eidsvoll 1814 en av Norges fremste nasjonalsymboler og en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Museet rommer blant annet Eidsvollsbygningen med sidebygninger og parkområde, Wergelands Hus med Demokratisenteret for unge og utendørs utstillinger.

Eidsvoll 1814 har hovedansvar for “Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter” . Nettverket samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer.

Les mer om Eidsvoll 1814 

 

Prosjektet er støttet av Kulturrådet/ Norsk kulturfond

Norsk kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Kulturrådet er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Formålet er å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål. Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Les mer om Kulturrådet her.