Gosfaneland_DSC03321

Gosfaneland

1. Drap forbudt
2. Nei til rasisme
3. Samarbeide med andre land
4. Dyrs rettigheter
5. Barns rettigheter
6. Likestilling mellom menn og kvinner
7. En kone
8. Vold forbudt
9. Forbudt med korrupsjon
10. Arbeideres rettigheter