DSC03270_Afghakurd

Afgha. Kurd

1) Felles språk
2) Menneskerettigheter
3) Ytringsfrihet
4) Gratis utdanning
5) Ekteskap etter fri vilje
6) Frie valg
7) Barnerettigheter
8) Retten til å eie/ha bolig
9) Miljøvern
10) Religionsfrihet