DSC03275_fritt-liv

Fritt liv

  1. Først må det velges en leder som alle er enige om.
  2. Alle må leve i fred og enhet (harmoni). Ingen må være respektløse mot hverandre.
  3. De eldre må respekteres og vi må være vennlig mot barn.
  4. Forbud mot diskriminering. Ingen forskjell mellom hvit og mørk, og mellom muslim og ikke-muslim.
  5. Alle skal ha tilgang til skolegang, og det skal bygges sykehus.
  6. Vi må ta vare på miljøet. Det skal vare busker, trær og grønne planter.
  7. Dyr må tas vare på, på en god måte.
  8. Menn og kvinner skal ha like rettigheter.
  9. De nådeløse/slemme skal straffes og de undertrykte skal vises hensyn til.
  10. Loven må ha respekt for oss.