DSC03286_Rettferdighetspartiet

Rettferdighetspartiet

• Vi ønsker å lage regler/lover for å respektere hverandre.
• Vi ønsker å være glade, vi ønsker ikke å krige med hverandre. Vi ønsker et liv uten fare. Vi ønsker å skape fred.
• Vi ønsker at utdanning blir vanlig i landet vårt. Vi ønsker ikke å ødelegge livet til noen.
• Vi må behandle alle likt, uansett om noen er rike eller fattige. Vi ønsker ikke å blande oss i andres religion.
• Vi ønsker arbeid til alle, til både kvinner og menn.
• Vi ønsker å gi beskyttelse til andre.
• Vi ønsker å ha et godt forhold til alle land. Vi ønsker handel med hverandre (med andre land)
• Vi ønsker ikke å se ned på noen.