DSC03287_the-world-of-peace

World of peace

“The world of space”

1. For det første må vi komme sammen.
2. Vi må velge en leder.
3. Vi må sørge for velferd for alle.
4. Alle må få oppfylt sine rettigheter, ingen skal bli frarøvet sine rettigheter.
5. Vi må bygge skoler for at folk skal kunne få seg utdanning.
6. Vi må bygge sykehus for alle.
7. Vi må respektere de eldre og være vennlig mot barn.
8. Vi må behandle alle likt.
9. Skoger, trær, busker og dyr må tas vare på.
10. Loven skal sikre mennesker tankefrihet og sikkerhet.