DSC03303_LIV

Planeten Liv

Med håp om et bedre liv.

1. Menneskerettigheter
2. Retten til å lære og tilegne seg kunnskap
3. Retten til å ha ytringsfrihet
4. Forbud mot tortur
5. Retten til å bestemme over eget liv
6. Forbud mot diskriminering
7. Gjensidig respekt mellom mennesker
8. Ingen landegrenser
9. Like rettigheter ved valg
10. Ingen skal bli frarøvet sine rettigheter