DSC03320_Planeten_trygt_liv

Et trygt liv

1. Likestilling
2. Frihet
3. Ytringsfrihet
4. Forbudt å drepe noen
5. Forbud mot diskriminering
6. Forbudt å bruke makt
7. Det skal betales skatt
8. Bare en kone
9. Forbud mot korrupsjon
10. Alle skal ha tilgang til skolegang