ELSKER

Elsker

1. Kun et språk.
2. Jordbrukere skal få jord.
3. Ikke lov å drepe.
4. Ingen skal gå sultne.
5. Man må ha frihet.
6. Det skal ikke produseres våpen.
7. Lederen skal være valgt.
8. Demokrati
9. Verden er for alle.
10. Enhver som ikke overholder reglene vil holdes ansvarlig.