Nye-verden

Nye verden

1. Frihet
2. Likestilling
3. Utdanning
4. Helse
5. Lov og orden
6. Rettferdighet
7. Velferd
8. Sikkerhet
9. Forsvar
10.Eldreomsorg