DSC02166_regler

10 regel

1. Ingen krig
2. Man må respektere alle.
3. Alle skal ha like rettigheter.