1_Mars

Mars

1. Likestilling, folks rettigheter skal bli respektert.
2. Ytringsfrihet skal bli respektert.
3. Man må få tilgang til utdanning på ulike fagfelt.
4. Grunnleggende behov må tilfredsstilles som mat, drikke og læremateriell.
5. Hvis man feiler på sin reise gjennom livet, må man få hjelp og støtte.
6. Gratis husly.
7. Gratis helsetjenester.