ParadiseDSC03285

Paradis

1. Ha respekt for hverandre.
2. Like rettigheter for alle, uten diskriminering.
3. Følge vanlige regler.
4. Frihet til å velge religion.
5. Respektere rettighetene til barn og kvinner.
6. Utdanning må være tilgjengelig for alle.
7. Folk burde betale skatt.
8. Å gifte seg skal være frivillig.
9. Likestilling mellom gutter og jenter.
10. Bygninger må være designet etter en plan
11. Respektere rettighetene til ungdommen.
12. Respektere rettighetene til de eldre.