Peace

Peace

1. Alle må følge loven.
2. Hæren og politiet bør være ubevæpnet.
3. Ingen privat eierskap.
4. Det trengs ikke penger trengs ikke. Alt man har behov for, skal man få gratis.
5. Respekt for alle som lever i fred.
6. Alle arbeider sammen og alle er like for loven.
7. Trengende eller hjelpeløse må få hjelp, uten aggresjon.
8. Likestilling for alle. Ingen rike eller fattige.
9. Enhver som bryter loven bør få opplæring, ikke fengsel.
10. Minoriteten skal følge majoriteten, ingen dreping eller stjeling, fred for alle.