Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd  fra Utdanningsdirektoratet til deling av undervisningsressurser.

Vi har utviklet en veileder som beskriver hvordan nyplanet.org kan brukes i opplæring hjemme. Last ned (pdf)

Veilederen består av ulike pedagogiske ressurser:

Fordyping i innholdet på nyplanet.org vil styrke elevenes demokratiske kompetanse og kunnskap om menneskerettighetene. Nettsiden inviterer  også elevene til å reflektere rundt identitet og mangfold.

Innholdet er i tråd med fagfornyelsen, og relevant for en rekke kompetansemål for grunnskole og videregående opplæring. I tillegg til fjernundervisning kan opplegget fungere i situasjoner med hybridundervisning.

Veilederen retter seg mot lærere/undervisningspersonell og foreldre/foresatte.

Ta kontakt med prosjektleder Marit Langmyr om du har spørsmål.